De Bekroningen

De bekroningen zijn beloningen voor specifieke deelgebieden binnen content marketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet. Echter moet wel zijn onderbouwd waarom dit medium gekozen is. Bij de bekroningen onderscheiden we 4 categorieën, die zijn onderverdeeld in deelbekroningen.

Deelbekroningen Print

BESTE MAGAZINE
Deze Bekroning is voor het magazine dat op alle fronten scoort; een sterke formule, passende vormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud; tekst én beeld. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.
BESTE COVER (minimaal 3 edities/uitgaven)
De eerste klap is een daalder waard. Al met de cover communiceer je misschien wel de helft van je boodschap. Wie is daar in het afgelopen jaar het beste in geslaagd?
BESTE FOTOGRAFIE
Welke fotografie of beeldtaal voor een magazine of andere print-uiting is én het meest eigen én het meest consequent doorgevoerd voor het behalen van de communicatie-doelstelling?
BESTE NIEUWSBRIEF
Deze Bekroning is voor de beste nieuwsbrief, print óf online. De beste uitvoering maar zeker ook de hoogste effectiviteit (aangegeven in cijfers en/of in woord) in bereik en het binden van de doelgroep.

Deelbekroningen Video

BESTE VIDEO
Welke video, gemaakt als onderdeel van een content marketing strategie, is het beste? Vanwege de goed weergegeven boodschap, de verrassende insteek of in zijn totaliteit vanwege het vakmanschap waarmee de video gemaakt is.
BESTE LONG FORM VIDEO
Long form video wordt steeds populairder. Video waarin de tijd wordt genomen om op een kwalitatief goede manier de boodschap te vertellen. Criteria blijven; je houdt de kijker vast zolang je informatief bent, boeit in vorm en vooral als je relevant bent. De grens voor een long format video ligt op 10 minuten. De case die hierin het best geslaagd en daarmee bijdraagt aan de branding van het merk wint deze Bekroning.
BESTE VIDEOSERIE
Wie zijn publiek structureel wil bedienen met videocontent, gemaakt vanuit de doelstellingen van het merk, ontwikkelt een videolijn die steeds nieuwe, aantrekkelijke content biedt. In alle mogelijke vormen, inclusief uitleg- en how-to-video’s. Deze Bekroning is voor de organisatie die hierin het beste slaagt.
BESTE PLATFORM/CONTENT HUB
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te kunnen zijn met content marketing. Het is de plek waar alle content 'samenkomt', video, tekst en online-activiteiten. Wat is de techniek om de juiste content bij de juiste doelgroep te krijgen. Een goed platform is het fundament onder je strategie. Deze Bekroning is voor het meest doordachte, slim ingerichte content-platform.

Deelbekroningen Online

BESTE PODCAST
Welke organisatie is het best in staat structureel (minstens vijf afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich te binden. Uiteraard werkend vanuit de communicatie-doelstellingen van een merk.
BESTE DATA DRIVEN EXECUTIE
Op welke wijze is aantoonbaar op redactie en distributie gemonitord en aangepast op basis van onderzoeksdata.
BESTE SOCIAL CONTENT MARKETING-INZET
De winnende case heeft op de beste, onderbouwd meest effectieve manier (omschreven in in cijfers en/of in woord) social media ingezet bij het realiseren van de communicatie-doelstellingen. Dat kan via video, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Of via een mix van deze kanalen.
BESTE DISTRIBUTIE
Wat is de beste manier om de content voor een specifieke doelgroep bij die doelgroep te krijgen en de interactie te stimuleren.
BESTE BLOGSERIE
Deze Bekroning gaat naar die case waarbij minstens drie blogs vanuit eenzelfde thematische lijn (inhoudelijk) aantoonbaar lezers weet te boeien en op die manier bijdraagt aan de branding van een merk.