De Bekroningen


De Bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën binnen contentmarketing, waarbij primair op de uitvoering wordt gelet. Uiteraard moet wel zijn onderbouwd waarom keuzes in creatie of distributie zijn gemaakt. Bij de bekroningen onderscheiden we 2 hoofdcategorieën: Creatie en Distributie.
Binnen elke hoofdcategorie zijn secties benoemd waarin Bekroningen toegekend (kunnen) worden.

Bekroningen Creatie

Audio
Na de revolutie van online visualisatie lijkt het nu de beurt aan audio te zijn. Er zijn steeds meer audiotoepassingen in contentmarketing als aanvulling op beeld en tekst: van ‘voice search-optimalisatie’ via ‘audio brand shaping’ tot ‘virtual voice creation’. Wie verrast in dit snel ontwikkelende veld?
Conversational
Van chatbots tot slimme speakers en virtuele assistenten; de mogelijkheden voor merken om conversaties aan te gaan met de doelgroep worden steeds groter. In deze categorie zoeken we naar inspirerende voorbeelden van conversational contentmarketing; hoe bereik je je doelstellingen met content die interactie met de consument mogelijk maakt?
Contentdesign
Content mag dan koning zijn, de manier waarop je verhaal wordt gepresenteerd is misschien wel keizer. Welk contentdesign (visualisatie, animatie, etc.) heeft content naar een hoger plan getild met alle resultaten van dien?
Low budget
Met een kleine beurs tóch grote dingen doen. In de categorie Low budget bekronen we helder afgekaderde contentmarketingprojecten met een beperkt budget. Dit is natuurlijk dé kans om aan te tonen dat succes niet altijd afhankelijk is van een diepe zakken, maar dat creativiteit en slimme aanpak tot groots succes kunnen leiden.
Fotografie
Wie laat zien hoe fotografie voor een contentmarketingproject doorslaggevend is voor succes en hoe dit ultiem met het medium (online, print, outdoor etc.) wordt gecombineerd? De jury ziet graag welke keuzes zijn gemaakt van briefing tot uitvoering en hoe dit bijdraagt aan de communicatiedoelstelling
Magazine
Deze categorie is voor het magazine dat op alle fronten scoort: een sterke formule, passende vormgeving en gewoon kneitergoede inhoud, in tekst én beeld. Wie gaat er dit jaar naar huis met de bekroning van het aller-allerbeste magazine in contentmarketingland?
Mobile first
Mobile first is geen advies meer, maar een eis van de consument. En het vraagt heldere keuzes in contentcreatie, zowel voor publieksbeleving als voor zoekmachines. Wie laat zien welke keuzes in contentcreatie zijn gemaakt om ‘mobile first’ ook ‘mobile perfect’ te laten zijn?
Platform / content hub
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te zijn met contentmarketing. Het is de plek waar alle content samenkomt en samenwerkt voor een grotere impact. Deze bekroning is voor het meest doordachte en slimst ingerichte contentplatform.
Personalisatie
Content zo gericht mogelijk op maat maken voor de doelgroep; er kan al veel op dit gebied, maar wie laat de mooiste en effectiefste voorbeelden zien? We zijn hier nadrukkelijk op zoek naar innovatieve en succesvolle toepassingen van personalisatie in contentmarketing die verder gaan dan “Beste ”.
Podcast
Je doelgroep bereiken op het moment dat ze de meeste aandacht hebben en dan nog soms een uur lang ook. Wie wil er níet scoren met een pracht van een podcast? Deze bekroning is voor organisaties die structureel (minstens drie afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich hebben weten te binden.
Video
Video raakt, inspireert en brengt mensen in beweging. Als je het goed doet, natuurlijk. En naar die best practices zijn we op zoek. In deze categorie zoeken we naar uitmuntende hero-videoproducties. En dat mogen best langere videoformats zijn.
Video serie
Wie laat zien hoe je met een videoserie je doelstellingen bereikt? Beschrijf het format / de formule die aan de serie ten grondslag lag en de strategie van de serie (welke doelstellingen werden bereikt, hoe versterkten individuele afleveringen elkaar, wat was de ontwikkeling in bereik en abonnementen, etc.).
Video short-form
Kort, korter, mand! Zeker in de social media-timeline ben je al gauw te lang van stof. Short-form video is dan ook een kunst op zich. Wie laat het beste zien hoe je in 30 seconden of minder de beoogde impact realiseert en boodschap communiceert?

Bekroningen Distributie

Data-driven distributie
Wie laat het beste zien hoe inzichten uit data hebben geleid tot scherpe keuzes in de distributiestrategie? Hoe zijn de data verzameld, geselecteerd en stelselmatig geanalyseerd, welke learnings leverde dat op en hoe zijn die vertaald naar strategische distributiekeuzes?
Distributiestrategie
Wie laat zien hoe de beste distributiestrategie tot stand is gekomen? Welke keuzes zijn er gemaakt (van analyse naar opties naar strategie en naar tactieken) en wat was de samenhang met andere middelen? En hoe welke doelstellingen zijn met deze distributiestrategie bereikt?
Inzet events
Wie laat zien hoe evenementen een sleutelrol in de distributie kunnen spelen, of het nu gaat om beurzen, festivals of congressen. Welke keuzes zijn gemaakt, hoe is hier in contentcreatie op ingespeeld? En, uiteraard, welk resultaat is hiermee bereikt?
Inzet influencers
Wie laat zien hoe met inzet van influencers het beste resultaat wordt bereikt? Hoe is met de influencer samengewerkt om maximale impact te bereiken (concept, creatie, distributie), welke ruimte heeft de influencer gekregen en hoe heeft dat geleid tot betere content(distributie) en resultaat?
Inzet marketingtechnologie
Dat marketingtechnologie kan worden ingezet om contentdistributie te optimaliseren, dat spreekt voor zich. Deze bekroning is voor de beste integratie van marketingtechnologie in de processen van contentdistributie.
Inzet merkambassadeurs
Je eigen collega’s zijn de beste ambassadeurs in contentdistributie. Of het nu gaat om de CEO als vlogger of de onderhoudsmedewerkers via hun persoonlijke LinkedIn-netwerken. We zijn op zoek naar inspirerende voorbeelden van merkambassadeurs. Hoe werden ze gemotiveerd en gemobiliseerd? En welke bijdrage heeft het geleverd aan de doelstellingen?
Inzet media-inkoop
Deze bekroning is voor de beste inzet van paid media om het bereik van contentmarketing te vergroten. Welke keuzes werden er gemaakt en hoe hebben die bijgedragen aan de doelstellingen?
Inzet partnerships
Wie laat zien dat een slim distributiepartnership leidt tot betere resultaten? Dat kan een samenwerking zijn tussen merk en medium, tussen twee of meer merken, tussen merk en goed doel, et cetera. De jury kijkt zowel naar de structuur van de samenwerking (de samenhang tussen doelen, inbreng, rollen en belangen van individuele partners) als naar het resultaat van de samenwerking.
Inzet PR
Wie laat zien hoe PR als earned medium een sleutelrol speelt in de totale distributie-aanpak, hoe dit samenhangt met andere distributiemiddelen en hoe de contentmarketingaanpak ontwikkeld is om het PR-kanaal maximaal effect te laten leveren?
Inzet social media
De inzetbaarheid van social media voor content is onmisbaar, maar ook altijd in beweging. Wie laat zien hoe je sociale kanalen het beste inzet om je doelen te bereiken? Beschrijf ook de samenhang tussen betaald en organisch in zowel inzet als resultaat, welke inzichten daarbij een rol hebben gespeeld en hoe de content is ontwikkeld om maximaal resultaat op social media te boeken.