De Bekroningen


De bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën binnen contentmarketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet.
Echter moet wel zijn onderbouwd waarom dit medium gekozen is. Bij de bekroningen onderscheiden we 3 hoofdcategorieën:
Creatie, Distributie en Partnerships

Kies in het case motivatieformulier voor B2B of B2C

Bekroningen Creatie

ANIMATIE
Goede animaties maken van content iets magisch waardoor de impact vergroot wordt. Wie beheerst de evenwichtskunst om met de animatie zoveel aandacht te vragen dat de inhoud beter landt, zonder dat de kunst van de animatie zelf de aandacht opeist en de boodschap verloren gaat?
BLOGSERIE
Deze Bekroning gaat naar die case waarbij minstens drie blogs vanuit eenzelfde thematische lijn (inhoudelijk) aantoonbaar lezers weet te boeien en op die manier bijdraagt aan de branding van een merk.
CONTENT DESIGN
Content gaat over inhoud en vorm. Welk design heeft voor contentsucces het verschil gemaakt om van gewone content exceptionele content te maken?
CONTENT PRODUCTIE 'LOW BUDGET'
B2B budgetten zijn vaak bescheiden. Soms zelfs minimaal. Wie laat als beste zien dat B2B grootse content met een klein budget kan maken? Bij B2C zijn budgetten toch altijd groot? Soms niet, om welke reden dan ook, en dan komt het op dubbele creativiteit aan om slim aan de slag te gaan. Wie bewijst als beste om in staat te zijn om in de kleine ruimte te scoren?
COVER
De eerste klap is een daalder waard. Al met de cover communiceer je misschien wel de helft van je boodschap. Wie is daar in het afgelopen jaar het beste in geslaagd?
FOTOGRAFIE (als onderdeel van een contentproductie)
Welke fotografie of beeldtaal voor een magazine of andere print-uiting is én het meest eigen én het meest consequent doorgevoerd voor het behalen van de communicatie-doelstelling?
INFOGRAPHIC
Een goede infographic condenseert een groot 'fact-rich' verhaal tot een informatieve, overzichtelijke en aansprekende visual. Wie beheerst deze kunst van beeldvertalen het beste?
MAGAZINE
Deze Bekroning is voor het magazine dat op alle fronten scoort; een sterke formule, passende vormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud; tekst én beeld. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.
NIEUWSBRIEF
Deze Bekroning is voor de beste nieuwsbrief, print óf online. Welke nieuwsbrief weet dit oeroude format zo te designen in vorm en functie dat het tot waardering en leestijd leidt?
PLATFORM / CONTENT HUB
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te kunnen zijn met content marketing. Het is de plek waar alle content 'samenkomt', video, tekst en online-activiteiten. Wat is de techniek om de juiste content bij de juiste doelgroep te krijgen. Een goed platform is het fundament onder je strategie. Deze Bekroning is voor het meest doordachte, slim ingerichte content-platform.
PODCAST
Welke organisatie is het best in staat structureel (minstens vijf afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich te binden? Uiteraard werkend vanuit de communicatie-doelstellingen van een merk.
TIME-LINE-VISUAL
Een goede ‘time-line-visual’ maakt zoveel meer impact dan een lijntje met data. We dagen in 2018 voor het eerst ook makers van deze specialisatie uit om te laten zien welk werk een Bekroning verdient.
VIDEO
Wie zijn publiek structureel wil bedienen met videocontent, gemaakt vanuit de doelstellingen van het merk, ontwikkelt een videolijn die steeds nieuwe, aantrekkelijke content biedt. In alle mogelijke vormen, inclusief uitleg- en how-to-video’s. Deze Bekroning is voor de organisatie die hierin het beste slaagt.
VLOG (serie)
Eén vlog is geen vlog, twee vlogs is een halve vlog en drie vlogs is....? Wie laat zien dat een serieformat zo sterk is dat het met elke nieuwe aflevering steeds sterker wordt?

Bekroningen Distributie

DATA-DRIVEN EXECUTIE
Op welke wijze is aantoonbaar op redactie en distributie gemonitord en aangepast op basis van onderzoeksdata.
DISTRIBUTIESTRATEGIE
Zonder goede distributie blijft briljante content het beste bewaarde geheim. Wie laat voor de consumentenmarkt (profit of non-profit), met cijfers onderbouwd zien, hoe de beste distributiestrategie er uit ziet?
GEREALISEERDE CONVERSIE
Conversie op basis van door inzender zelf geformuleerde uitgangspunten, waarbij we in juryproces het meeste ‘waarde’ toekennen aan marketingdeliverables met objectieve financiële waardetoekenning (Inzender moet aantonen: conversie t.a.v. eigen doelstellingen, conversie’benchmarks’ binnen gekozen kanalen/markt/doelgroep)
INZET 'INFLUENCERS'
Een influencer boeken is éen. Er daadwerkelijk effectief, meetbaar en liefst duurzaam succes mee te scoren is twee. Deze Bekroning gaat naar de vakgenoot die zijn succes in deze het beste weet te onderbouwen.
INZET E-MAIL
Met de komst van GDPR is email weer opnieuw uitgedaagd zich op waarde te bewijzen. Wie laat zien dat email dat (en hoe) nog steeds grote waarde heeft.
INZET PR
Distributie via PR-middelen is een vak apart. Welke vakcollega laat zien hoe de beste samenwerking tussen PR-aanpak en Content Marketing er uitziet?
INZET SOCIAL
Social Media kanalen zijn volop in beweging. Wie laat, onderbouwd met data, zien hoe je dat nu het beste doet?
VERNIEUWENDE DISTRIBUTIE-AANPAK
Een moet altijd de eerste zijn. Ook in nieuwe slimme distributie-aanpakken. Wie heeft die bedacht en kan dat ook nog met cijfers onderbouwd laten zien?

Bekroningen Partnerships

PARTNERSHIPS
In de samenwerking tussen Merk, Medium en Bureau ligt groot succes te wachten. Het realiseren van die samenwerking vraagt begrip voor elkaars positie, belangen en mogelijkheden. Wie laat het beste zien hoe je samen daadwerkelijk sterker kunt zijn?
Zend je case in