De Bekroningen


De Bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën binnen contentmarketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet. Uiteraard moet wel zijn onderbouwd waarom keuzes in creatie of distributie zijn gemaakt. Bij de bekroningen onderscheiden we 2 hoofdcategorieën: Creatie en Distributie.

Binnen elke hoofdcategorie zijn secties benoemd waarin Bekroningen toegekend kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Fotografie, Video, Magazine of Podcast bij Creatie en bijvoorbeeld Data-Driven Executie, Inzet Social en Gerealiseerde Conversie bij Distributie.

Bekroningen Creatie

AUDIO
Naast Podcasts, die een aparte bekroningscategorie hebben, zijn er steeds meer andere audiotoepassingen in contentmarketing als aanvulling op beeld en tekst. Van Alexa Skills tot voice search optimalisatie, en van audio brand shaping tot virtual voice creation. Wie laat in dit snel ontwikkelende veld zien welke creatie mogelijk is en werkt?
CHATBOT
Chatbots zijn alom aanwezig. Contentmarketeers hebben de verantwoording om ze voor je publiek vooral een prettige chat en zeker niet bot te laten zijn. Wie laat zien hoe je met content een persoonlijkheid met passende en herkenbare tone of voice creëert, die effectief is voor het bereiken van je doelstellingen?
DESIGN
Vorm is essentieel om content betekenisvol, onderscheidend en herkenbaar te maken. Welk contentdesign (visualisatie, content design fotografie, animatie etc.) heeft content van gewoon naar exceptioneel omgetoverd, welke keuzes zijn daarbij gemaakt en hoe is dit in beoogd effect bij het publiek waar te nemen?
‘LOW BUDGET’
In deze categorie belonen we graag helder afgekaderde contentmarketingprojecten van organisaties die slechts over een klein budget beschikken. Dé kans om aan te tonen dat succes niet altijd afhankelijk is van een groot budget, maar dat creativiteit en slimme aanpak tot groots succes kan leiden. Wie bewijst als beste in staat te zijn om in de kleine ruimte te scoren?
COVER
Print is premium. De cover is verantwoordelijk voor de eerste indruk, en voor de belofte en uitnodiging van het medium aan de lezer waarmee tijd en aandacht wordt verdiend. Wie laat het beste zien hoe deze kunstvorm in de praktijk werkt?
FOTOGRAFIE
Wie laat zien hoe fotografie voor een contentmarketingproject doorslaggevend is voor succes en hoe dit ultiem met het medium (online, print, outdoor etc.) wordt gecombineerd? De jury leest graag welke keuzes zijn gemaakt van briefing tot uitvoering en hoe dit bijdraagt aan de communicatiedoelstelling
LANDINGSPAGINA
Veilig en prettig landen is niet alleen in de luchtvaart een prioriteit. In contentmarketing is de creatie van landingpagina’s geen eenmalige exercitie die jarenlang ongewijzigd kan blijven. Juist hier kan met oog voor detail, kennis van techniek én originele creatie het verschil worden gemaakt. Wie laat zien hoe je hier het verschil maakt?
MAGAZINE
Deze Bekroning is voor het magazine dat op alle fronten scoort; een sterke formule, passende vormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud; tekst én beeld. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.
MOBILE FIRST
Mobile first vraagt heldere keuzes in contentcreatie, zowel voor publieksbeleving als voor de consequentie van mobile-first indexing door Google. Wie laat zien welke keuzes in contentcreatie zijn gemaakt om ‘mobile first’ ook in contentbeleving ‘mobile perfect’ te laten zijn, hoe dit consistent is uitgewerkt en hoe het effect daarvan waarneembaar is?
PLATFORM / CONTENTHUB
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te kunnen zijn met contentmarketing. Het is de plek waar alle content samenkomt en samenwerkt voor een grotere impact. Een goed platform is het fundament onder je strategie. Deze Bekroning is voor het meest doordachte, slim ingerichte content-platform.
PODCAST
Welke organisatie is het best in staat om structureel (minstens drie afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich te binden. Uiteraard werkend vanuit de communicatiedoelstellingen van een merk.
SALES ENABLEMENT
Bij diverse cases heeft content een expliciete en concrete rol bij het ondersteunen van het sales proces. Hoe zorgt de contentmarketeer er voor dat het sales team de juiste content op het juiste moment heeft en gebruikt? Wie laat zien hoe samenwerking tussen sales en marketing binnen de organisatie tot de beste contentmiddelen, -inzet en resultaten leidt?
SOCIAL MEDIA
Wie laat het beste zien hoe je impactvolle en onderscheidende timeline content ontwerpt en realiseert, om de potentie van een social media platform te benutten. Welke afwegingen en keuzes zijn in het creatieproces gemaakt en waaraan wordt succes afgemeten? De jury kan naar eigen inzicht voor meerdere subcategorieën een Bekroning ‘SOCIAL MEDIA ' toekennen. Denk aan Inzet LinkedIn, Inzet Facebook of Instagram etc. Beschrijf je case dus graag specifiek per social media kanaal, zodat de jury makkelijker vergelijkbare inzendingen kan clusteren.
VIDEO
Video beweegt mensen! In deze sectie kijkt de jury uit naar uitmuntend werk wat publiek weet te raken en een merk onderscheidend maakt. In aanvulling op de aparte bekroningscategorieën ‘short video’ en ‘video-serie’ zoeken we hiernaar uitmuntende ‘stand alone’ videoproducties waarbij we geen angst voor lange videoformats hebben.
VIDEO SERIE
Wie laat zien hoe een videoserie het best de beoogde resultaten bereikt? Beschrijf het format / de formule die aan de serie ten grondslag ligt, hoe hierdoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om het een serie te maken waar individuele afleveringen elkaar versterken (in merkdoelstellingen, in bereik, in subscriptions etc.).
VIDEO SHORT FORM
Het belang van video groeit nog steeds. Short form video is een echte specialisatie. Wie laat het beste zien hoe je in 30 seconden of minder de beoogde impact bereikt of boodschap communiceert?

Bekroningen Distributie

DATA-DRIVEN DISTRIBUTIE
Wie laat het beste zien hoe en welke data-inzichten geleid hebben tot scherpe keuzes bij het ontwerpen van de distributiestrategie? Hoe zijn de data verworven en geselecteerd, welke inzichten zijn eraan ontleend en hoe zijn deze vertaald naar strategische distributiekeuzes?
DISTRIBUTIESTRATEGIE
Wie laat zien hoe de beste distributiestrategie tot stand is gekomen, welke keuzes gemaakt zijn (van analyse naar opties naar strategie en naar tactieken), wat de samenhang met andere middelen is geweest en, uiteraard bij voorkeur met cijfers onderbouwd, hoe de beoogde doelen hiermee zijn bereikt? We nodigen inzenders nadrukkelijk uit om eventueel aanwezige innovatie in hun strategie extra toe te lichten.
GEREALISEERDE CONVERSIE
Wie laat verbluffende conversieresultaten zien, waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe heldere distributiekeuzes de voorwaarden hebben gecreëerd om de gemaakte content het beoogde conversieresultaat te laten realiseren? Hoe meer informatie over doelstelling, budget, kanaalkeuzes en financiële en niet-financiële KPI’s in de inzending toegelicht worden (waar mogelijk gekoppeld aan benchmarks met bronvermelding), hoe beter de jury de inzendingen kan beoordelen.
INZET EVENTS
Wie laat zien hoe een event (bijv.: beurzen, congressen, festivals) een sleutelrol in distributie kan spelen? Hoe is de keus gemaakt van event als bereiksoptie, hoe is hier in contentcreatie op ingespeeld, welk resultaat is hiermee bereikt en hoe werkt dit kanaal samen met online en print?
INZET INFLUENCERS
Wie laat zien hoe met inzet van influencers het beste resultaat wordt bereikt? Hoe is met de influencer samengewerkt om maximaal impact te bereiken (concept, creatie, distributie), welke ruimte heeft de influencer gekregen en hoe heeft dat geleid tot betere content(distributie) en resultaat?
INZET MARTECH
Wie laat zien hoe marketingtechnologie het best wordt ingezet voor optimale contentdistributie? Hoe wordt contentdistributie in processen geïntegreerd en hoe wordt met MarTech getest en bijgestuurd? De jury zoekt hier nadrukkelijk naar toelichting hoe deze inzet in efficiëntie en effectiviteit tot resultaatverbetering in de case leidt.
INZET MEDEWERKERS
Het bereik van de CEO als vlogger, de onderhoudsmedewerkers via hun persoonlijke LinkedIn-netwerken, het supermarktteam via de kracht van hun persoonlijke Facebook en Instagram-netwerk? Wie zet het bereik van de eigen organisatie het beste in voor contentdistributie en -promotie? Hoe werd deze gemotiveerd en gemobiliseerd? Welke bijdrage heeft het geleverd aan de case?
INZET PR
Distributie via pr-middelen is een vak apart. Welke vakcollega laat zien hoe PR als earned medium een sleutelrol speelt in de totale distributie-aanpak, hoe dit samenhangt met andere distributiemiddelen en hoe de contentmarketingaanpak ontwikkeld is om het PR-kanaal maximaal effect te laten leveren?
INZET SOCIAL MEDIA
De inzetbaarheid van Social Media voor content is volop in beweging. Wie laat, onderbouwd met data, zien hoe je deze nu het beste inzet om je beoogde doelen te bereiken? Hierbij vraagt de jury nadrukkelijk naar toelichting over de samenhang tussen betaald en organisch in zowel inzet als resultaat, welke inzichten daarbij een rol hebben gespeeld, en hoe de content is ontwikkeld om maximaal resultaat op social media te kunnen boeken. De jury kan naar eigen inzicht voor meerdere subcategorieën een Bekroning 'INZET SOCIAL MEDIA' toekennen. Denk aan Inzet LinkedIn, Inzet Facebook of Instagram etc. Beschrijf dus graag specifiek per social media kanaal, zodat de jury makkelijker vergelijkbare inzendingen kan clusteren.
OWNED AUDIENCE
Het opbouwen van een eigen publiek en bereik is een uitdaging voor veel contentmarketeers. Wie laat het beste zien, voor een merk dat geen medium als kernactiviteit is, hoe succesvol een ‘owned audience’ is opgebouwd en geactiveerd?
PARTNERSHIPS
In distributiepartnerships gaat het nooit alleen om betaalde contentdistributie, maar juist om bredere synergie. Wie laat zien dat een slimme samenwerking leidt tot betere resultaten? Dat kan een samenwerking zijn tussen merk en medium, tussen twee of meer merken, tussen merk en goed doel enz. Voor een goede beoordeling krijgt de jury graag inzicht in zowel de structuur van de samenwerking (bijv.: samenhang tussen doelen, inbreng, rollen en belangen van individuele partners) als in welk resultaat juist door die samenwerking is bereikt.
Houd me op de hoogte