De Bekroningen


De bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën binnen contentmarketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet. Echter moet wel zijn onderbouwd waarom keuzes in creatie, distributie of aanpak zijn gekozen. Bij de bekroningen onderscheiden we 3 hoofdcategorieën:
Creatie, Distributie en Speciale Categorieën.

Binnen elke hoofdcategorie zijn Bekroningscategorieën benoemd, zoals bijvoorbeeld Animatie, Cover en Video bij Creatie en bijvoorbeeld Data-Driven Executie, Inzet Social en Gerealiseerde Conversie bij Distributie. Binnen diverse van deze Bekroningscategorieën kan de jury naar eigen inzicht ook meerdere Bekroningen toekennen. Binnen bijvoorbeeld Video kan bekroond worden voor uitlegvideo, short-form, serie of zelfstandige ‘losse’ video, en bij Inzet Social kan bekroond worden voor Inzet LinkedIn, Inzet Facebook etc.

Bekroningen Creatie

ANIMATIE
Goede animaties maken van content iets magisch waardoor de impact vergroot wordt. Wie beheerst de evenwichtskunst om met de animatie zoveel aandacht te vragen dat de inhoud beter landt, zonder dat de kunst van de animatie zelf de aandacht opeist en de boodschap verloren gaat?
BLOGSERIE
Deze Bekroning gaat naar die case waarbij minstens drie blogs vanuit eenzelfde thematische lijn (inhoudelijk) aantoonbaar lezers weet te boeien en op die manier bijdraagt aan de branding van een merk.
CONTENT DESIGN
Content gaat over inhoud en vorm. Welk design heeft voor contentsucces het verschil gemaakt om van gewone content exceptionele content te maken?
CONTENT PRODUCTIE 'LOW BUDGET'
Wie bewijst als beste om in staat te zijn om in de kleine ruimte te scoren? Of het nu in B2B of B2C is, een low-budget uitdaging vraagt altijd om een extra innovatieve aanpak. Is low-budget in absolute getallen te definiëren? Uiteraard niet! Als in jouw specifieke case sprake is van bijzondere resultaten die ondanks of juist door een low budget zijn gerealiseerd, geef dan duidelijk aan in welke context er sprake is van low-budget om de jury te helpen dit goed te interpreteren.
COVER
De eerste klap is een daalder waard. Al met de cover communiceer je misschien wel de helft van je boodschap. Wie is daar in het afgelopen jaar het beste in geslaagd?
FOTOGRAFIE (als onderdeel van een contentproductie)
Welke fotografie of beeldtaal voor een magazine of andere print-uiting is én het meest eigen én het meest consequent doorgevoerd voor het behalen van de communicatie-doelstelling?
INFOGRAPHIC
Een goede infographic condenseert een groot 'fact-rich' verhaal tot een informatieve, overzichtelijke en aansprekende visual. Wie beheerst deze kunst van beeldvertalen het beste?
MAGAZINE
Deze Bekroning is voor het magazine dat op alle fronten scoort; een sterke formule, passende vormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud; tekst én beeld. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.
NIEUWSBRIEF
Deze Bekroning is voor de beste nieuwsbrief, print óf online. Welke nieuwsbrief weet dit oeroude format zo te designen in vorm en functie dat het tot waardering en leestijd leidt?
PLATFORM / CONTENT HUB
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te kunnen zijn met content marketing. Het is de plek waar alle content 'samenkomt', video, tekst en online-activiteiten. Wat is de techniek om de juiste content bij de juiste doelgroep te krijgen. Een goed platform is het fundament onder je strategie. Deze Bekroning is voor het meest doordachte, slim ingerichte content-platform.
PODCAST
Welke organisatie is het best in staat structureel (minstens vijf afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich te binden? Uiteraard werkend vanuit de communicatie-doelstellingen van een merk.
TIME-LINE-VISUAL
Een goede ‘time-line-visual’ heeft stopping-power. Hoe krijg je het voor elkaar om met een visual - still, geanimeerd of in video - de volle aandacht te winnen voor je budget en desgewenst doorklikgedrag te triggeren? Beschrijf in je toelichting ook weke creatieve aanpak het onderscheid maakte.
VIDEO
In deze categorie verwachten we inschrijvingen in uiteenlopende formats, zoals uitlegvideo, short-form, serie, zelfstandige ‘losse’ video etc. De jury kan daarom naar eigen inzicht voor meerdere sub-categorieën een Bekroning toekennen. Beschrijf graag zo uitgebreid mogelijk wat achtergrond en karakter van de inschrijving is, zodat de jury makkelijker vergelijkbare inzendingen kan clusteren.
VLOG (serie)
Eén vlog is geen vlog, twee vlogs is een halve vlog en drie vlogs is....? Wie laat zien dat een persoonlijk video-dagboek voor een individuele influential of juist een corporate vertegenwoordiger zo sterk is dat het met elke nieuwe aflevering steeds sterker wordt en er een publiek wordt opgebouwd?

Bekroningen Distributie

DATA-DRIVEN EXECUTIE
Op welke wijze is aantoonbaar op redactie en distributie gemonitord en aangepast op basis van onderzoeksdata.
DISTRIBUTIESTRATEGIE
Zonder goede distributie blijft briljante content het beste bewaarde geheim. Wie laat voor de consumentenmarkt (profit of non-profit), met cijfers onderbouwd zien, hoe de beste distributiestrategie er uit ziet?
GEREALISEERDE CONVERSIE
Conversie op basis van door inzender zelf geformuleerde uitgangspunten, waarbij we in juryproces het meeste ‘waarde’ toekennen aan marketingdeliverables met objectieve financiële waardetoekenning (Inzender moet aantonen: conversie t.a.v. eigen doelstellingen, conversie’benchmarks’ binnen gekozen kanalen/markt/doelgroep)
INZET 'INFLUENCERS'
Een influencer boeken is éen. Er daadwerkelijk effectief, meetbaar en liefst duurzaam succes mee te scoren is twee. Deze Bekroning gaat naar de vakgenoot die zijn succes in deze het beste weet te onderbouwen.
INZET E-MAIL
Met de komst van GDPR is email weer opnieuw uitgedaagd zich op waarde te bewijzen. Wie laat zien dat email dat (en hoe) nog steeds grote waarde heeft.
INZET PR
Distributie via PR-middelen is een vak apart. Welke vakcollega laat zien hoe de beste samenwerking tussen PR-aanpak en Content Marketing er uitziet?
INZET SOCIAL
Social Media kanalen zijn volop in beweging. Wie laat, onderbouwd met data, zien hoe je dat nu het beste doet? De jury kan naar eigen inzicht voor meerdere sub-categorieën een Bekroning 'INZET SOCIAL' toekennen. Denk aan Inzet LinkedIN, Inzet Facebook etc. Beschrijf dus graag zo uitgebreid mogelijk wat achtergrond en sociaal kanaal van de inschrijving is, zodat de jury makkelijker vergelijkbare inzendingen kan clusteren.
VERNIEUWENDE DISTRIBUTIE-AANPAK
Een moet altijd de eerste zijn. Ook in nieuwe slimme distributie-aanpakken. Wie heeft die bedacht en kan dat ook nog met cijfers onderbouwd laten zien?

Bekroningen Speciale Categorieën

PARTNERSHIPS
In de samenwerking tussen Merk, Medium en Bureau ligt groot succes te wachten. Het realiseren van die samenwerking vraagt begrip voor elkaars positie, belangen en mogelijkheden. Wie laat het beste zien hoe je samen daadwerkelijk sterker kunt zijn?
INTERNE COMMUNICATIE & EMPLOYER BRANDING
Interne doelgroepen en potentiële medewerkers worden in de ‘war for talent’ steeds belangrijker. In deze categorie zijn we op zoek naar de case die laat zien hoe content in deze vraagstukken succes kan realiseren.
Blijf op de hoogte