De Bekroningen


De Bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën binnen contentmarketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet. Uiteraard moet wel zijn onderbouwd waarom keuzes in creatie of distributie zijn gemaakt. Bij de bekroningen onderscheiden we 2 hoofdcategorieën: Creatie en Distributie.

Binnen elke hoofdcategorie zijn secties benoemd waarin Bekroningen toegekend kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Fotografie, Video, Magazine of Podcast bij Creatie en bijvoorbeeld Data-Driven Executie, Inzet Social en Gerealiseerde Conversie bij Distributie.

Bekroningen Creatie

BLOGSERIE
Deze Deelbekroning gaat naar die case waarbij minstens drie blogs vanuit eenzelfde thematische lijn (inhoudelijk) aantoonbaar lezers weet te boeien en op die manier bijdraagt aan de branding van een merk.
CONTENT DESIGN
Content gaat over inhoud en vorm. Welk design heeft voor contentsucces het verschil gemaakt om van gewone content exceptionele content te maken en e ondershceiden van 'corporate' content, met een herkenbare signatuur om uiteindelijke een sterk contentmerk te zijn?
CONTENT PRODUCTIE 'LOW BUDGET'
In deze categorie belonen we graag zelfstandige contentmarketingprojecten van organisaties die slechts ove kleine budgetten beschikken. Dé kans om aan te tonen dat succes niet altijd afhankelijk is van het beschikken over het grootste budget en dat creativiteit en slim aan de slag gaan tot succes leidt. Wie bewijst als beste in staat te zijn om in de kleine ruimte te scoren?
COVER
De eerste klap is een daalder waard. Al met de cover communiceer je misschien wel de helft van je boodschap. Wie is daar in het afgelopen jaar het beste in geslaagd?
FOTOGRAFIE (als onderdeel van een contentproductie)
Welke fotografie of beeldtaal voor een magazine of andere print-uiting is én het meest eigen én het meest consequent doorgevoerd voor het behalen van de communicatie-doelstelling?
MAGAZINE
Deze Deelbekroning is voor het magazine dat op alle fronten scoort; een sterke formule, passende vormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud; tekst én beeld. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.
NIEUWSBRIEF
Deze Deelbekroning is voor de beste nieuwsbrief, print óf online. Welke nieuwsbrief weet dit oeroude format zo te designen in vorm en functie dat het tot waardering en leestijd leidt?
PLATFORM / CONTENT HUB
Een goede online 'thuisbasis' is in veel gevallen essentieel om succesvol te kunnen zijn met content marketing. Het is de plek waar alle content 'samenkomt', video, tekst en online-activiteiten. Wat is de techniek om de juiste content bij de juiste doelgroep te krijgen. Een goed platform is het fundament onder je strategie. Deze Deelbekroning is voor het meest doordachte, slim ingerichte content-platform.
PODCAST
Welke organisatie is het best in staat structureel (minstens vijf afleveringen) en aantoonbaar door podcasts een doelgroep aan zich te binden. Uiteraard werkend vanuit de communicatie-doelstellingen van een merk.
VIDEO
Video beweegt mensen! In deze sectie kijkt de jury uit naar uitmuntend werk wat publiek weet te raken en een merk onderscheidend maakt. Voor langere video-formats hebben we in deze sectie geen angst (er is ook de apart sectie 'video - short form').
Video - short form
Het belang van video groeit nog steeds. Wat kort of lang is, is zeer subjectief, maar voor deze categorie hebben de grens gelegd op 5 minuten of minder. Wie toonty in deze sceie het beste werk?
Video-serie
Wie laat zien dat een serieformat voor video zo sterk is dat het met elke nieuwe aflevering steeds sterker wordt?
Visualisatie
Data- en productvisualisatie door middel van bijvoorbeeld animaties of infogaphics is een uitdaggin die vakmanschap vraagt. Wie beheerst deze kunst van beeldvertalen het beste?

Bekroningen Distributie

DATA-DRIVEN EXECUTIE
Wie laat zien hoe je beschikbare data het beste kunt koppelen aan en distributie-aanpak voor perfect resultaat?
DISTRIBUTIESTRATEGIE
Zonder goede distributie blijft briljante content het beste bewaarde geheim. Wie laat voor de B2C (profit of non-profit) of voor B2B, met cijfers onderbouwd zien, hoe de beste distributiestrategie er uit ziet?
GEREALISEERDE CONVERSIE
Conversie op basis van door inzender zelf geformuleerde uitgangspunten, waarbij we in juryproces het meeste ‘waarde’ toekennen aan marketingdeliverables met objectieve financiële waardetoekenning (Inzender moet aantonen: conversie t.a.v. eigen doelstellingen, conversie’benchmarks’ binnen gekozen kanalen/markt/doelgroep)
INZET 'INFLUENCERS'
Een influencer boeken is éen. Er daadwerkelijk effectief, meetbaar en liefst duurzaam succes mee te scoren is twee. Deze Deelbekroning gaat naar de vakgenoot die zijn succes in deze het beste weet te onderbouwen.
INZET E-MAIL
In het jaar NA GDPR, is het 'level-playing-field' voor email-marketing opnieuw open voor iedereen. Wie heeft deze ontwikkeling het beste om weten te zetten in kansen en resultaat?
INZET PR
Distributie via PR-middelen is een vak apart. Welke vakcollega laat zien hoe de beste samenwerking tussen PR-aanpak en Content Marketing er uitziet?
INZET SOCIAL
Social Media kanalen zijn volop in beweging. Wie laat, onderbouwd met data, zien hoe je dat nu het beste doet? De jury kan naar eigen inzicht voor meerdere sub-categorieën een Bekroning 'INZET SOCIAL' toekennen. Denk aan Inzet LinkedIN, Inzet Facebook etc. Beschrijf dus graag zo uitgebreid mogelijk wat achtergrond en sociaal kanaal van de inschrijving is, zodat de jury makkelijker vergelijkbare inzendingen kan clusteren.
PARTNERSHIP
In distributiepartnerships tussen Merk, Medium en Bureau ligt groot succes te wachten. Het realiseren van die samenwerking vraagt begrip voor elkaars positie, belangen en mogelijkheden. Wie laat het beste zien hoe je samen daadwerkelijk sterker kunt zijn?
Houd me op de hoogte