De Awards

Awards worden uitgereikt aan de beste contentstrategieën. Dat wil zeggen ‘het structureel inzetten van content om vooraf bepaalde doelstellingen te behalen’. Wat voor doelstellingen dat zijn, dat laten we aan de indiener van de nominaties over. Het mag gaan over communicatie, marketing, sales, medewerkerbetrokkenheid - zolang er vooraf maar een duidelijk doel is geformuleerd, bij voorkeur met ‘harde’, gekwantificeerde targets.

We hanteren voor de Awards onderstaande categorieën.

B2B
Bestaat B2B-marketing eigenlijk nog zonder content? Nee toch? Of het nu gaat om het opbouwen van naamsbekendheid, het claimen van expertise, demand generation, of sales nurturing, in deze categorie zijn we op zoek naar contentmarketingstrategieën die indrukwekkende resultaten hebben opgeleverd bij een zakelijke doelgroep.
B2C
Wie weet consumenten te verleiden met aansprekende content? In de categorie B2C zoeken we naar de meest doordachte en effectieve contentmarketingstrategie gericht op een consumentenpubliek. Speciale aandacht gaat in deze categorie uit naar relevantie. Dus hoe is de contentstrategie toegespitst op de behoefte van de doelgroep? Denk aan de inzet van juiste kanalen, format, tone-of-voice en timing.
B2E
Eigen medewerkers zijn in rap tempo gestegen op het prioriteitenlijstje van communicatie. Aansprekende content kan bijdragen aan het binnenhouden van talent, het versterken van de organisatiecultuur en de binding tussen medewerker en werkgever, en ga zo maar door. B2E is de categorie waarin we op zoek zijn naar de beste contentstrategieën om huidige en toekomstige medewerkers te bereiken, waarbij ook duidelijke succesfactoren zijn bepaald (en gehaald).
Non-profit
Welke non-profit-instellingen en overheidsorganisaties hebben het afgelopen jaar de allerbeste, meest doordachte en effectieve contentstrategieën ingezet? In deze categorie zijn we met name benieuwd naar de doelstellingen en strategie; hoe is vooraf bepaald wat de organisatie wilde bereiken met content? En hoe is aangetoond of dat effect ook daadwerkelijk is bereikt?
Jongeren
Jongeren zijn misschien best eenvoudig te bereiken met online content, want ze zijn vaak vele uren per dag online. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit dat ze juist een lastige doelgroep zijn, die versnipperd over meerdere kanalen te vinden is. Welk merk wist het afgelopen jaar een jong publiek het beste te bereiken met contentmarketing? De belangrijkste criteria in deze categorie zijn creativiteit en authenticiteit. En met ‘jongeren’ bedoelen we een publiek tot 30 jaar.
Campagnes
Natuurlijk vereist contentmarketing in de basis een langetermijnaanpak. Maar daarbinnen kunnen campagnes een hele belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als aanjager of versneller. In deze categorie belonen we de beste contentmarketingcampagne(s). Specifieke aandacht van de jury in deze categorie gaat uit naar de strategie: een groot bereik en creatieve content zijn zeker belangrijk, maar is vooraf goed nagedacht over de doelstellingen, doelgroep, kanaalstrategie, meetbaarheid en eventueel tussentijds kunnen bijsturen?

Deadlines

13 september: Inschrijving gesloten

15 september: Laatste mogelijkheid om cases in te sturen

26 september: Genomineerden bekend

3 en 4 oktober: Live pitches voor genomineerden van de Awards

31 oktober: Uitreiking Grand Prix Content Marketing in B Amsterdam