De Awards


Awards zijn een beloning voor een totale, bredere, doorgaans kanaal overschrijdende contentmarketingstrategie. Hierbij is doorgaans sprake van een continue en substantiële aanpak gericht op de lange termijn.

Awards in goud, zilver en brons worden uitgereikt in de domeinen B-to-B, B-to-C, B-to-E, Not for Profit en Content Campagne.

Bij het toekennen van nominaties/Awards kijkt de jury vooral naar drie basis communicatie-aspecten:

  • het doel van de case (wat is de communicatie-opgave, wat wil men ermee bereiken?)
  • het hoe van de case (de gekozen strategie en ingezette middelen) en
  • het bereikte resultaat (dit resultaat moet onderbouwd zijn en gerelateerd aan budgetinzet)
Daarnaast wordt vernieuwing in de jurering nadrukkelijk gewaardeerd.
AWARD B-to-B
In deze categorie zoeken we naar de B2B-case, in industrie, dienstverlening of handel, met de meest doordachte, effectieve en succesvolle lange-termijn contentmarketingstrategie.
AWARD B-to-C
In deze award-categorie zoeken we naar de meest doordachte, effectieve en succesvolle lange-termijn contentmarketingstrategie van ondernemingen of instellingen waarbij de consument het publiek is.
AWARD B-to-E
In de Business-to-Employee award-categorie zoeken we ondernemingen of instellingen die uitblinken in lange-termijn inzet van content om doelen te berieken bij huidige medewerkers of toekomstige medewerkers.
AWARD 'NOT FOR PROFIT'
In deze categorie belonen we de Not for Profit instellingen die op de meest doordachte, effectieve en succesvolle wijze contentmarketing inzetten voor het bereiken, binden of activeren van hun doelpubliek.
AWARD CONTENT CAMPAGNE
Contentmarketing is in de basis een meerjarige, kanaaloverschrijdende aanpak. Daarbinnen hebben contentcampagnes vaak een rol van bijvoorbeeld versneller of activatie voor een specifiek doel of segment. De games die samen bepalen of je de set en wedstrijd wint. Wie laat de beste campagne zien, die zowel zelfstandig effect boekt, als bijdraagt aan de meerjarige contentmarketingaanpak?
Houd me op de hoogte