De Awards

Awards zijn een beloning voor een totale, bredere, doorgaans kanaaloverschrijdende content marketing strategie. Waarbij doorgaans sprake is van een continue en substantiële aanpak.

Hierbij maken we onderscheid in vier hoofdstromen (de domeinen): B-to-B, B-to-C, B-to-E en Not for Profit. Er zijn drie awards te vergeven per domein: goud, zilver en brons.

Bij het toekennen van nominaties/Awards kijkt de jury vooral naar drie basis communicatie-aspecten: het doel van de case (wat is de communicatie-opgave, wat wil men ermee bereiken?), het hoe van de case (de gekozen strategie en ingezette middelen) en het bereikte resultaat (dit resultaat moet onderbouwd zijn).
AWARD B-to-B
In deze categorie zoeken we naar de zakelijk dienstverlener met de meest doordachte, effectieve en succesvolle content marketing strategie.
AWARD B-to-C
In deze categorie zoeken we naar de meest doordachte, effectieve en succesvolle content marketing strategie van ondernemingen of instellingen waarbij de consument de klant is.
AWARD B-to-E
In deze categorie zoeken we naar de organisatie die op de meest doordachte, effectieve en succesvolle manier content marketing inzet voor het bereiken van interne communicatiedoelstellingen voor de uiteindelijke realisatie van de bedrijfsdoelen.
AWARD 'NOT FOR PROFIT'
In deze categorie belonen we de Not for Profit instellingen die op de meest doordachte, effectieve en succesvolle wijze content marketing inzetten voor het bereiken van binding met de te bereiken doelgroepen.

Overall Awards

AWARD BESTE EFFECTIVITEIT
De Award Beste Effectiviteit is voor die case die in cijfers en/of in woord de effectiviteit van de communicatie-inspanning kan onderbouwen.
AWARD PR-INZET VANUIT CONTENT MARKETING
PR is al decennia een bekend begrip. Binnen content marketing wordt deze discipline op een bredere manier ingezet. Met een geïntegreerde aanpak van diverse kanalen, zoals social media, en vaak langduriger dan dat ene traditionele PR-moment. Welke case heeft het afgelopen jaar met een geïntegreerde aanpak de meeste aandacht en geloofwaardigheid voor de doelgroep verdiend? Voor die aanpak is deze Award.
BESTE VERNIEUWING (voor deze award kan niet worden ingezonden)
Het vakgebied content marketing blijft veranderen. De mogelijkheden lijken eindeloos. Hulde aan de pioniers die nieuwe initiatieven als eerste omarmen en zo de weg plaveiden door 'de rest'. Deze Bekroning is voor die strategie die het meest grensverleggend of trendsettend is geweest. NB: voor deze categorie kan niet worden ingezonden, deze award wordt genomineerd vanuit de jury’s en toegekend door het bestuur van de Stichting Grand Prix Content Marketing.
BESTE MERK/OPDRACHTGEVER (voor deze award kan niet worden ingezonden)
Welk merk/opdrachtgever heeft zich het afgelopen jaar een voortrekkersrol gespeeld in het kwalitatief ontwikkelen of laten ontwikkelen van content marketing. NB: voor deze categorie kan niet worden ingezonden, deze award wordt genomineerd vanuit de jury's en toegekend door het bestuur van de Stichting Grand Prix Content Marketing.
DE CONTENT MARKETING MAN/VROUW VAN HET JAAR (voor deze award kan niet worden ingezonden)
Welke man of vrouw heeft het afgelopen jaar aantoonbaar een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van het vak content marketing en heeft daarmee een niet te missen ambassadeursrol vervuld. NB: voor deze categorie kan niet worden ingezonden, deze award wordt genomineerd vanuit de jury's en toegekend door het bestuur van de Stichting Grand Prix Content Marketing.