Bureau van het Jaar

LVB

LVB is sinds jaar en dag voortrekker van het vakgebied en gaat daarbij regelmatig voor bij aan eigen belang op de korte termijn. In de eerste jaren van contentmarketing betrof dat bijvoorbeeld hun rol bij het ontwikkelen van Platform Content en het supporten van vele initiatieven die alle gericht waren op het breed bekend maken van het vakgebied en het verder helpen ontwikkelen. Klanten van LVB herkennen die voortrekkersrol ook in het geleverde kwaliteitswerk en de marketingresultaten die daarmee behaald worden. Het vakgebied erkent dit, blijkens de vele Awards en Bekroningen die de afgelopen jaren door uiteenlopende jury’s, binnen én buiten Nederland, aan LVB zijn toegekend. Nu het vak volwassener wordt, blijft LVB zichzelf en het vak verder ontwikkelen. Zij dagen met hun focus op merkontwikkeling met contentmarketing zowel opdrachtgevers als vakcollega’s uit om contentmarketing naar het volgende niveau te brengen en de kracht van content volwaardig te benutten. Hierin beperken zij zich niet tot de contentmarketingsector in enge zin, maar zoeken ze de grenzen van het vakgebied, als die er al zijn, op en nemen zij het voortouw om deze grenzen tussen bijvoorbeeld contentmarketing en reclame te herdefiniëren of te slechten. Zoveel jaar een voorbeeldrol vervullen, leidt verdiend tot het oordeel: Bureau van het Jaar 2019!