#MYFIRSTBLOOD

OPDRACHTGEVER: BLOEDBANK SANQUIN

BUREAU: 2BASICS MARKETING & SPORTS

DOEL: Bloedbank Sanquin is altijd op zoek naar nieuwe donoren en is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met Riot Games. Doelen waren om interesse en bewustwording bij jonge mannen te kweken voor Sanquin en hen te stimuleren om zich online te registreren en vervolgens je bloed te laten testen. Tevens werd ernaar gestreefd om aandacht en bewustwording van Sanquin in de landelijke media als relevant maatschappelijk doel voor een breed publiek.

RESULTAAT: Met maar liefst 6.000.000 online views, publicaties in (inter)nationale media (waarde ruim €450.000) en bloedbanken uit de hele wereld die nu samen een wereldwijde campagne willen optuigen was deze campagne zeer succesvol. Maar het belangrijkste is dat zich meer dan 5.000 nieuwe donoren hebben aangemeld (streven was 2.500) en 75% hiervan was man (streven was naar een 50/50 verdeling te komen, bij eerdere wervingscampagnes was juist 75% vrouw).

JURYRAPPORT: Briljant gevonden in-game campagne om mensen in beweging te krijgen voor iets met een hoge drempel, namelijk: bloed geven. Dat ‘first blood’ naadloos aansluit bij het onderwerp en dat dat op relevante en passende wijze verwerkt is in de game is erg knap. Een gewaagde maar ook slimme keuze om te komen tot een unieke en ongebruikelijke samenwerking tussen een game en de bloedbank. Een hele gerichte campagne waarbij de (korte termijn) doelen ruimschoots zijn behaald.