Juryproces en beoordeling

De Grand Prix Content Marketing kent 7 categorieën. Elke categorie kent zijn eigen deeljury. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de juryleden zoveel mogelijk aansluit bij vereiste kennis om in deze categorie tot een deskundig oordeel te komen. Uiteindelijk beslist de eindjury wie er met de awards en deelbekroningen naar huis gaat.

Dit zijn de 7 deeljury’s

• Beste Content Marketing B-to-B
• Beste Content Marketing B-to-C
• Beste Content Marketing B-to-E
• Beste Content Marketing ‘Not for Profit'
• Print
• Video
• Online

Lees meer over de beoordeling van de Awards en Bekroningen.
Lees meer over de Awards en Bekroningen.
Zend je case in