Danielle Dielissen: ‘Diversiteit brengt creativiteit en scherpte’

Danielle Dielissen (conduct & compliance consultant bij Rabobank Group) is juryvoorzitter BtoE van de Grand Prix Content Marketing, de vakprijs die op 26 november wordt uitgereikt. We blikken vast met haar vooruit.

Wat speelt er op dit moment in de BtoE-sector waar jij jurylid van bent?

Deze categorie gaat over medewerkers en vooral over welke relevantie en waarde content heeft voor medewerkers. Bedrijven steken vaak veel moeite in het optimaliseren van de klantervaring, cruciaal voor de reputatie van het merk. Maar de ervaring van medewerkers is net zo belangrijk voor je reputatie en cultuur. Employee experience is in mijn ogen dus een belangrijk onderwerp. Daarnaast spelen de digitale en technologische ontwikkelingen natuurlijk een rol. In veel aspecten: banen en rollen die komen en verdwijnen, in samenwerking, opbouwen van werkrelaties en menselijke interactie, maar ook in tools en communicatiemiddelen die je gebruikt of waar je doelgroep op rekent en mee om kan gaan. Met meerdere generaties op de werkvloer kunnen de wensen ten aanzien van die onderwerpen enorm verschillen. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe speel je daar met je contentstrategie goed op in?

Van welke contentmarketingcase heb je dit jaar hoge verwachtingen en waarom?

Dat is nog te vroeg om aan te geven, want ik heb nog niet alles gezien. Wel kan ik de hoop uitspreken dat de inzendingen vernieuwend, relevant en authentiek zijn en dat duidelijk wordt welke waarde de content voor de doelgroep heeft.

Bij de samenstelling van de Grand Prix-jury speelde dit jaar het thema diversity een rol. Zie jij daar zelf ook het belang van in en waarom?

Zeker. Diversiteit is belangrijk voor verschillende manieren van kijken en denken. Dan krijg je de scherpte en creativiteit die nodig is. Voor mij is diversiteit meer dan het omarmen van verschillende culturen, rassen, generaties of geslachten. Het gaat om het omarmen van andere denkpatronen, het bewustzijn dat dit bij jou zelf ook ongemak en weerstand kan oproepen en het belangrijkste: de mentale flexibiliteit om dat juist te waarderen en niet buiten te sluiten.

Wat is in algemene zin de grote uitdaging van de Grand Prix?

De prijs staat in mijn ogen voor het continu verbeteren en inspireren van contentmarketing door succesvolle voorbeelden te laten zien. Dat begint bij het delen van werk waar men trots op is en een gebalanceerde en beargumenteerde beoordeling door de verschillende jury’s. In een wereld waarin iedereen de mogelijkheid heeft om alles via sociale media in de schijnwerpers te zetten en de veelheid van prijzen in het marketing- en communicatievak, is de grote uitdaging van de Grand Prix om relevant en van waarde te blijven. En er daarbij voor te waken dat de ‘door wie-voor wie–balans goed blijft.

Bron: MarketingTribune

Meld je aan