Irma Machielse: ‘Ik hoop op mooie cases vanuit de MVO-hoek’

Irma Machielse (docent marketing en communicatie aan de Hogeschool Leiden) is juryvoorzitter Not for Profit van de Grand Prix Content Marketing, de vakprijs die op 26 november wordt uitgereikt. We blikken vast met haar vooruit.

Een case indienen voor de Grand Prix Content Marketing kan tot vrijdag 6 september. De uitreikingsavond vindt plaats op dinsdag 26 november in Postillion Amsterdam.

Je bent Grand Prix-juryvoorzitter van de categorie Not for Profit. Wat speelt zich af in deze sector?

Het was in deze sector al langere tijd gebruikelijk om waardevolle content te maken. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting vanuit de overheid over diverse thema’s van goede doelen waarin wordt verteld over de mensen, dieren of projecten waar donateurs geld aan geven. Waar ik verbeterpunten zie, is het formuleren van goede KPI’s en het monitoren en bijsturen, zodat je met de content ook daadwerkelijk de beoogde doelen bereikt. Bij de jurering ga ik hier extra goed op letten.

Van welke contentmarketingcase heb je dit jaar hoge verwachtingen?

Ik heb nog geen cases gezien, maar weet dat onder meer Zandbeek mooi werk maakt voor not for profit-organisaties en partijen die focussen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik hoop dat er uit die hoek mooie contentmarketingcases aangeleverd worden. Ik hoop ook dat not for profit-organisaties zelf niet schromen om cases in te dienen. Vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst gebeuren mooie dingen en de effectiviteit daarvan wordt al jaren zeer degelijk gemonitord. En veel not for profit-organisaties zijn kanjers in storytelling.

Bij de samenstelling van de Grand Prix-jury dit jaar speelde het thema diversiteit een rol. Zie jij daar zelf ook het belang van in en waarom?

Ik vind het een goede zaak dat er gefocust wordt op diversiteit in de jurysamenstelling. Je kunt niet alles weten van wat er in de diverse sectoren gebeurt. Op deze manier kunnen juryleden cases beter beoordelen en ook van elkaar leren.

Wat is in algemene zin de uitdaging van de Grand Prix?

Dat er diverse cases worden ingediend vanuit veel verschillende partijen. Een aantal goede en bekende contentmarketingbureaus weten de Grand Prix al jaren te vinden, maar er zijn nog zoveel meer bureaus en merken die mooie dingen doen waar wij wellicht niets vanaf weten. Ik roep daarom alle juryleden op om hun netwerk in te zetten en een oproep te doen om cases in te dienen.

In welke hoedanigheid gaan we jou op de uitreikingsavond aantreffen?

Ik hoop dat ik dan vol trots kan vertellen dat er in de not for profit-sector weer nieuwe stappen zijn gezet voor nog meer contentmarketing met impact. Ik ben zeer benieuwd!

Dit is oorspronkelijk een artikel van MarketingTribune.

Meld je aan